دوره آموزش ورود به حرفه اجرا پایه 3

ردیف

رشته

صلاحیت

کد

عنوان دوره

مدت دوره

نام مدرس

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

 

 

1

 

عمران

معماری

 

اجرا

 

ورود به حرفه پایه3

 

811-1

 

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

12

مهندس محمدحسین صائمیان

دوشنبه

12-20

95/6/15

مسائل اولیه کارگاهی ونکات اجرایی

 

4

مهندس محمدحسین صائمیان

سه شنبه

12-20

95/6/16

 

 

2

عمران

معماری

اجرا

 

ورود به حرفه پایه3

 

811-2

 

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

8

مهندس غفارپورجهرمی

شنبه

12-20

95/6/13

نکات اجرایی پی های سطحی

8

مهندس غفارپورجهرمی

یکشنبه

12-20

95/6/14

 

 

3

 

عمران

معماری

اجرا

 

ورود به حرفه پایه3

 

811-3

 

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

8

مهندس بهروز ملک

جمعه

8-13

95/6/12

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح (1)

8

مهندس بهروز ملک

سه شنبه

12-20

95/6/9

 

 

 

4

 

عمران

معماری

 

 

 

اجرا

 

ورود به حرفه پایه3

 

 

 

 

811-4

 

مصالح ساختمانی واستاندارد های مربوطه

4

مهندس علی رضویان امرئی

چهارشنبه

12-20

95/6/10

نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ،دیوارچینی

 

 

8

مهندس علی رضویان امرئی

پنجشنبه

12-16

 

 

95/6/11

 

5

عمران

معماری

اجرا

ورود به حرفه پایه3

811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)

8

مهندس منصورصدری

شنبه

12-20

95/6/6

6

 

عمران

معماری

اجرا

ورود به حرفه پایه3

811-6

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

8

مهندس مرتضی صالح کندزی

یکشنبه

12-20

95/6/7

 

 

  • آدرس و زمان ثبت نام : خیابان آزادی – خ اسکندری شمالی – خیابان فرصت شیرازی – نرسیده به خیابان دکتر قریب پلاک 160 طبقه 6
  • ساعت   مراجعه جهت ثبت نام:   ساعت  16   -13 روز چهارشنبه مورخ 95/5/20  وساعت  11-8 روز پنجشنبه مورخ 95/5/21
  • آدرس محل تشکیل دوره : بزرگراه اشرفی اصفهانی  - بالاتر از میدان پونک – بلوار امام حسن(ع) مجتمع دانشگاهی نیایش – دانشکده معماری وشهرسازی – طبقه سوم